STRETECH 2017 - ČVUT Praha

Dnes se na ČVUT v Praze koná Středoškolská technika. O náš stánek je velký zájem ze strany vysokoškolských učitelů i žáků ostatních škol.