Setkání s firmami

Ve dnech 8. a 9. září proběhlo na naší škole tradiční setkání s firmami. Obvyklý jarní termín byl z důvodu pandemie přesunut na podzim. Každá firma se prezentovala v 15minutovém bloku, kdy představila svou historii, praktikantské pozice a dala prostor žákům pro dotazy.

Spolupracujeme se 17 firmami působícími v oblasti informačních technologií a s 21 firmami se zaměřením vhodným pro obory strojírenství a elektrotechnika – mechatronika. Namátkou můžeme jmenovat například firmy Sauer Žandov, Crystalex, Festool, Preciosa, Albistech či Alcomp.

Žáci 3. ročníků absolvují každý týden v prvním pololetí ve firmě jeden celý pracovní den. Ve druhém pololetí školního roku se pak firma obmění, aby měli žáci možnost srovnání a lepšího zacílení své budoucí kariéry.