Přijímací řízení 2021/2022 – 3. kolo

Vyhlašuji 3. kolo přijímacího řízení pro následující obory:

26-41-M/01 Elektrotechnika (zaměření Mechatronika) – 6 volných míst

Kritéria 3. kola přijímacího řízení jsou totožná jako v 1. kole.

Přihlášky je možné podávat průběžně.

Součástí přihlášky je nutné doložit výsledky z přijímacích testů Cermat z 1. kola.
V případě, že uchazeč v 1. kole nekonal centrální přijímací testy, bude podroben řízenému pohovoru.