Poznávací zájezd do Drážďan 2015

Naše škola již tradičně využila čas Adventu k návštěvě jednoho z měst. Tentokrát jsme navštívili saskou metropoli Drážďany, která je právě v této době známá svými vánočními trhy. Návštěvníci si mohli vybrat z 10 po městě rozmístěných trhů, které se lišily nejen svojí velikostí, ale i svým zaměřením. My jsme navštívili vánoční trh Štrýclmarkt, který je nejstarším vánočním trhem v Německu.  A protože na vás v Drážďanech dýchá historie na každém kroku, prohlédli jsme si památky v centru města. Ulici Augusstrassse, kde je na 101 metrů dlouhé stěně vyobrazen jezdecký průvod panovníků rodu Wettinů, knížecí zámek,  Semprovu operu, Brühlovu terasu a barokní kostel Frauenkirche. A ti, co netrpí závratí s námi vystoupili na ochoz kostela do výšky 62 metrů, odkud byl nádherný výhled na  vánoční atmosférou  naplněné město. 
 
L.Hurčíková, 15.12.2015