Přijímací řízení 2021/2022 – 2. kolo

Vyhlašuji 2. kolo přijímacího řízení pro následující obory:

26-41-M/01 Elektrotechnika (zaměření Mechatronika) – 8 volných míst

23-41-M/01 Strojírenství – 1 volné místo

Kritéria 2. kola přijímacího řízení jsou totožná jako v 1. kole.

Přihlášky je možné podávat do pátku 11. června 2021 do 12 hodin.

Součástí přihlášky je nutné doložit výsledky z přijímacích testů Cermat z 1. kola.
V případě, že uchazeč v 1. kole nekonal centrální přijímací testy, bude podroben řízenému pohovoru.