Nová tradice

Po loňské 3.A jsme i letos v prosinci zavítali – tentokrát s třídou 2.B – do Azylového domu Jonáš v České Lípě. Abychom ubytovaným dětem i maminkám zpříjemnili předvánoční čas, žáci a jejich rodiče sestavili balíčky s hračkami, sladkostmi a oblečením, které jsme spolu s bloky a propiskami SPŠ  zanesli do azylového domu.

Zde pro nás paní Medwell připravila prohlídku ubytovacího zařízení, seznámila nás s maminkami, zprostředkovala přednášku svých kolegyň o chodu domu, pravidlech pobytu, osudech klientek a jejich dětí. Z azylového domu jsme odcházeli s dobrým pocitem, protože děti ani maminky neskrývaly radost a dojetí z naší návštěvy.

Žáci 2.B a Gabriela Čechová