Ne všichni tento svět vidíme

Na sklonku minulého roku se žáci průmyslovky obětavě zapojili do celostátní veřejné sbírky Bílá pastelka. Peníze určené z této sbírky byly určeny na podporu výukových programů těžce zrakově postižených. Dne 6. 6. 2017 se nám pracovnice Tyfloservisu, organizace zajišťující tuto sbírkovou akci, odvděčily dvěma besedami pro žáky naší školy. Tyfloservis je instituce, která již 25 let zprostředkovává rehabilitaci nevidomých a slabozrakých občanů, pobočky má po celé republice.

Naši školu navštívily paní Jitka Fajmonová a Kateřina Šretrová a obětavě našim žákům popsaly, co je jejich pracovní náplní. Protože jsou obě již zkušenými pracovnicemi a mají i mnoho zážitků s klienty, zábavně nám přiblížily svět zrakově postižených, který my si spojujeme spíše se smutkem a neštěstím. Bylo vidět, že jsou plny lásky k lidem a odhodlání jim pomoci v jejich nelehkém osudu.

Velmi zajímavou součástí našich besed pro třídy 1D a 2A byla ukázka technických pomůcek, které slouží zrakově postiženým s všedními každodenními problémy. Zajímavé bylo například čidlo sloužící k zalévání hrnku horkou vodou, elektronická lupa, čtečka detekující barvu oděvů (všichni víme, jak je nemilá červená ponožka vypraná s bílým prádlem), nebo mluvící hodinky. Klasické knihy v Braillově písmu někteří viděli vůbec poprvé, stejně tak jako plastické knihy obrázkové. Raritní nám připadaly brýle, které imitovaly různé zrakové vady a dokázaly nám přiblížit svět a pocity lidí žijících se slepeckou holí, velmi zajímavě vyhlíží i Rubikova kostka s barvami označenými Braillovým písmem.

Hodina s pracovnicemi Tyfloservisu utekla jako voda. Moc děkujeme za zajímavé setkání a téma k zamyšlení. Své zdravé a vidící oči bereme jako samozřejmost už o trochu méně, víme, že vše se může zvrátit během chvíle. Víme však zároveň, že takto postižení lidé nejsou se svým problémem, který jim obrátí celý život naruby, sami.

R. Jonášová