Návštěva dne otevřených dveří na Technické univerzitě v Liberci

DOD na TUL

Dne 7. 12. 2016 se studenti 3. a 4. ročníku oboru strojírenství zúčastnili dne otevřených dveří, který uspořádala strojní fakulta Technické univerzity v Liberci.

Studenti naší školy měli možnost shlédnout moderně vybavené laboratoře strojní fakulty, přičemž prohlídka byla doplněna odborným výkladem. Nejvíce zaujaly laboratoře přípravy, výroby a zkoušení nanovláken, laboratoře pohonných jednotek vozidel, laboratoře aplikované mechaniky a laboratoř Rapid prototypingu s 3D tiskárnami. V posledně jmenované laboratoři byla možnost porovnat zde shlédnutá zařízení s těmi, kterými disponuje naše škola.

Po návštěvě laboratoří se studenti seznámili s prezentacemi strojírenských firem, které spolupracují s Technickou univerzitou.

Na závěr celé akce proběhlo v aule Technické univerzity představení fakulty strojní s podrobnými informacemi o možnostech studia a následného dalšího uplatnění absolventů.

Tato akce zcela jistě pomohla při rozhodování studentů v otázce volby, jakou vysokou školu si vybrat po maturitě na SPŠ.