Maturitní zkouška 2017/2018 - ROZPIS

Všichni maturanti třídy 4.A se sejdou k slavnostnímu zahájení ústní maturitní zkoušky 16. 5. 20177:15 před učebnou u4a.

Všichni maturanti třídy 4.B se sejdou k slavnostnímu zahájení ústní maturitní zkoušky 22. 5. 20177:15 před učebnou u4a a maturanti třídy 4.D v 7:25 před učebnou  u4d.

Slavnostní rozloučení s předsedou maturitní komise bude:
4.A         19. 5. 2017 v 14:15 hod
4.B         24. 5. 2017 v 17:15 hod
4.D         26. 5. 2017 v 12:00 hod