Maturita - Časový rozpis podzimního termínu

„Přihlášení žáci k podzimnímu termínu mají povinnost potvrdit převzetí výpisu přihlášky.
Z přílohy e-mailu vytisknout a podepsat 3. stránku, tu poslat poštou na adresu školy , popř. osobně donést do školy.“

V příloze časový rozpis podzimního termínu dle tříd.