Den otevřených dveří na Střední průmyslové škole

V sobotu 18. 1. 2020 se konal každoročně pořádaný den otevřených dveří na Střední průmyslové škole v České Lípě. Přišli se podívat rodiče a budoucí uchazeči o studium, absolventi z let minulých, příznivci průmyslovky i zájemci z řad veřejnosti. Prošli si školu a nahlédli do jejího zázemí, které se zejména za poslední roky po rozsáhlých rekonstrukcích výrazně změnilo a zmodernizovalo.

Už od ranních hodin přicházeli první návštěvníci. Každý se mohl individuálně vydat cestou vlastního okruhu. Zájemci o oblast strojírenství mohli zahájit prohlídku například učebnou kontroly a měření a pokračovat následně do laboratoře 3D tisku. Tam čekalo pro návštěvníky překvapení. Na požádání si zde mohli nechat laserem vygravírovat na propisovací tužku s logem SPŠ svůj vlastní text. Laser nám zapůjčil pan Filip Plch ze společnosti TRUMPF Praha, spol. s r.o., za což i touto cestou velmi děkujeme.

  

Nadšenci robotiky si mohli vyzkoušet svůj cit a smysl pro manipulaci ovládáním robotické koule a manipulačního autíčka. Aniž by mladí uchazeči o studium měli výchozí teoretické znalosti, získali možnost si intuitivním způsobem a metodou „pokus - omyl“ vyzkoušet práci s touto technikou.

  

Nově zmodernizované dílny byly pro pamětníky původních prostor jistě velkým překvapením. Zrekonstruované prostory kovárny, truhlárny, frézárny, soustružny, učebny s CNC obráběcími stroji, nově vystavěné montovny a simulační místnosti nyní poskytují profesionální zázemí pro praktickou výuku strojařů. Tým žáků a vyučujících prakticky předvedl chod dílen a strojního vybavení. Návštěvníci tak mohli nahlédnout pod ruku kovářům, obráběčům na frézkách a soustruzích nebo si prohlédnout v chodu CNC obráběcí centrum.

  

Zejména budoucím informatikům a elektrotechnikům se v prvním a druhém patře otevřely prostory ICT učeben, laboratoře počítačových sítí a mikroprocesorů, fyziky, učebny elektrolaboratoří a automatizace. To vše za odborného výkladu vyučujících a žáků, včetně praktických ukázek žákovských prací, se kterými se úspěšně zúčastnili na soutěžích krajských i celorepublikových.

  

Studium všech oborů je samozřejmě provázáno ruku v ruce i s humanitními předměty a tak bylo možné navštívit například učebnu cizích jazyků, nebo si vyzkoušet interaktivní výuku matematiky. Zájemcům nejen z řad devátých ročníků bylo umožněno absolvovat nanečisto přijímací zkoušky CERMAT.

 

Prostory tělocvičny jsme v letošním roce věnovali kromě sportovního koutku také ukázce závodního autíčka na vodíkový pohon. Navštívila nás skupina žáků a vyučujícího z partnerské školy z německého Freibergu. Společně s naším autíčkem s růžovou karosérií předvedli ukázku jízd.

 

Děkujeme všem návštěvníkům za účast. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat. Doufáme, že se Vám den otevřených dveří líbil a budeme se těšit opět v lednu 2021.

Další fotografie je možné prohlédnout si ve fotogalerii.