1.B ve FESTOOLu

V pátek 9. 6. 2017 navštívili nejmladší strojaři SPŠ naši partnerskou společnost Festool, s.r.o.. Po krátkém informativním úvodu, obsahujícím i videa o firmě, se rozdělili na dvě skupiny. První z nich šla do provozu, druhá zůstala v jednací místnosti, aby si vyzkoušela dva základní modely výroby – v toku a v dávce. Žáci museli při úkolech nejen projevit manuální zručnost, ale i organizační schopnosti. Odměnou jim byly odborné informace o tom, jak a kdy oba je vhodné systémy uplatnit v praxi.

Ve výrobě si žáci prohlédli výrobu statorů a rotorů, obhlédli montážní linky i strojové vybavení společnosti a dozvěděli se mnoho informací. Děkuji tímto paní Veselé, sl. Trhlíkové a panu Bendovi za přípravu poutavé návštěvy, při které jednoduše nešlo nedávat pozor, žákům poté za přístup k exkurzi, zvídavé dotazy a dobrou reprezentaci školy. Ukázalo se, že si svůj obor nevybrali náhodou a že mají šanci být slibnými pokračovateli svých předchůdců.

Radek Špindler