TUL EF DOD

jménem Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci se na Vás obracím s prosbou o spolupráci při oslovení Vašich studentů. Technická univerzita v Liberci pořádá dne 3. 3. 2021 od 15. hod. Den otevřených dveří, který vzhledem k situaci bude probíhat online formou. Tento druhý den navazuje na první den otevřených dveří a rozšiřuje informace z předešlého setkání. Rád bych Vás požádal o zveřejnění na vašich webových stránkách a sociálních sítích. Text s obsahem posílám níže:

A máme tu avizovaný další DOD EF TUL. Tuto akci jsme plánovali pro skutečnou návštěvu zájemců o studium na naší fakultě.

Nejde, nevadí, připravili jsme další videa i life stream, vše plné základních a zásadních informací pro konečné rozhodnutí v případném dalším studiu na vysoké škole.

Sejdeme se online, 3. 3. 2021 ve tři!

Další informace na https://www.facebook.com/ef.tul.cz/.

V návaznosti na úpravy maturitních zkoušek, které zveřejnilo MŠMT v březnu 2021, Ekonomická Fakulta TU v Liberci přijímá opatření pouze v prodloužení termínů pro doručení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení. V podmínkách pro přijetí ke studiu, které jsou podrobně stanoveny na webových stránkách EF TUL  se nic nemění. Zároveň EF TUL nerozlišuje formu složení maturitní zkoušky mezi ústní a písemnou. Apelujeme však na uchazeče, aby maturitní vysvědčení doručili v co nejkratším možném termínu.

 

Ing.Otakar Ungerman,Ph.D.

Proděkan pro studijní záležitosti