DOD na TUL v Liberci

Tradiční Den otevřených dveří pořádaný Technickou univerzitou v Liberci v sobotu 21. listopadu 2020

Den otevřených dveří se bude konat online formou od 13,00 do 15,30 hodin. Jednotlivé fakulty pro Vás připravily prezentace ve formě videí.

V rámci prezentace Fakulty strojní TUL  budete provedeni našimi moderními laboratořemi a na dotazy moderátorky bude odpovídat děkan fakulty, pan profesor Petr Lenfeld. V druhé části online návštěvy FS TUL budou na Vaše dotazy v přímém přenosu odpovídat naši studenti.

Veškeré informace o online průběhu Dne otevřených dveří naleznete na https://www.tul.cz/uchazeci-o-studium/dny-otevrenych-dveri