Strojírenství

Moderní doba si žádá moderní technologie

Dne 8. 3. 2016 se na naší škole uskutečnila přednáška pro vyučující odborných předmětů a studenty 4. ročníků na téma „Uplatnění laseru v průmyslu“. V této zajímavé přednášce jsme měli možnost se seznámit  s moderními technologiemi, jakými jsou laserové obrábění, svařování a tepelné zpracování kovů, plastů, kompozitů a dalších materiálů.

Přednášku, včetně praktických ukázek  prezentovala společnost LAC – Laser Application Center, která působí pod záštitou firmy VÚTS, a.s. Liberec. Díky této přednášce jsme si opět ověřili, že laserové technologie patří mezi technologie současnosti a blízké budoucnosti. 

Ing. Jan Kubelka

Projekt Briketa

Na Střední průmyslové škole v České Lípě 22. června 2015 proběhla obhajoba praktického řešení zadaného problému pracovně nazvaného „Projekt briketa“. Úkolem byli pověřeni žáci 3.B oboru Strojírenství. Cílem projektu bylo vytvoření přípravku, který zajistí rovnoměrný tvar a hutnost brikety během procesu vysychání při výrobě.

Na úplném začátku byla ve skladu školy velká hromada papírových krabic a papírových obalů od nejrůznějších výrobků, převážně se jednalo o obaly od počítačových komponentů po obnově počítačové učebny. Vyučující praxe dostal nápad, jak materiál papírových krabic zužitkovat. Vyzkoušel slisovat navlhčenou směs nastříhaného papíru a dřevěných pilin nebo hoblin ve speciálním lisovacím přípravku do tvaru brikety určenou k topení. Po vyrobení několika kusů briket vyvstal problém. V etapě zbavování vody při vysychání briketa měnila tvar. Bobtnala a vznikaly trhliny. Taková briketa vykazovala malou hustotu a při zkoušce topení v krbu se rozpadla a velmi rychle vyhořela. A to dalo podnět v září 2014 k zadání dlouhodobého úkolu s termínem vyřešení tohoto problému: červen 2015, kdy cílem bylo už zmiňované vytvoření přípravku, který zajistí rovnoměrný tvar a hutnost brikety.

Strojírenský veletrh INTEC a BMW Werk (Lipsko 2015)

Na pozvání Svazu sléváren ČR a za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu se 25. února naše dvacetičlenná výprava složená ze žáků i učitelů vydala do saského Lipska, kde na místním výstavišti probíhal 13. ročník Mezinárodního veletrhu obráběcích strojů a automatizace - INTEC spolu s Mezinárodní veletrhem subdodávek, dílů, komponentů, modulů a technologií - Z (Zuliefermesse).

Na výstavišti se nám dostalo vřelého přijetí od výkonného ředitele Svazu sléváren Ing. Josefa Hlavinky i pracovníků ministerstva. Všichni nám podali zajímavé a užitečné informace k této velké a v oboru strojírenství respektované a prestižní akci a navíc nám na odpoledne zajistili prohlídku nedaleké moderní výrobní haly BMW.

Stránky