Maturita

Maturita - Časový rozpis podzimního termínu

„Přihlášení žáci k podzimnímu termínu mají povinnost potvrdit převzetí výpisu přihlášky.
Z přílohy e-mailu vytisknout a podepsat 3. stránku, tu poslat poštou na adresu školy , popř. osobně donést do školy.“

V příloze časový rozpis podzimního termínu dle tříd.

Maturita 2016-2017 - termíny společné části (dle MŠMT)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky pro jarní zkušební období roku 2017.

  • 11. dubna 2017 - písemná práce z českého jazyka a literatury
  • pracovní dny v období od 2. května 2017 do 9. května 2017 - zbylé písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky - 2017_jaro

Stránky