Český den proti rakovině na SPS-CL

Dne 16. 5. 2018 se uskutečnil na naší škole již 22. ročník tradiční veřejné sbírky, pro niž se vžil termín „květinový den“. Hlavním tématem letošní sbírky byly nádory tlustého střeva, screening a léčba. Jako každý rok dobrovolníci z řad našich studentů věnovali svůj čas a energii této prospěšné akci a vybrali kolem dvou tisíc korun (skutečnou sumu se dozvíme později), které budou putovat na prevenci a léčbu zákeřné nemoci. Nabízené kvítky měsíčku lékařského poslouží také ke zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologické výuky, výzkum a vybavení onkologických center. Děkujeme z celého srdce těm nejaktivnějším žákům, kteří se o sbírkovou akci letos zasloužili, je to Mirka Kunešová a David Lenemajer z 3A.

Mgr. Regina Jonášová

Krajské kolo soutěže v programování

Do 32. ročníku krajského kola soutěže v programování se probojovalo z okresního kola celkem šest našich žáků, a to v kategoriích klasického programování a tvorby webových aplikací. V konkurenci s českolipským gymnáziem a dalšími školami z okresu uspěla průmka na výbornou.

Přijímací řízení 2018/2019 - výsledky 1. kola

Podle §59 až §64 , §165 odst. (2) písm. f) a §183 odst. (2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), v součinnosti s vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a na základě §2 až §8 a §177 odst. (1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuji

výsledky přijímacího řízení
 
 
Všichni uchazeči o studium obdrží písemné rozhodnutí ředitele školy o přijetí, popř. nepřijetí ke studiu. Toto rozhodnutí je možné vyzvednout osobně v
 
pátek 27. dubna 2018 od 15:00 do 17:00. 
 

Stránky