Uzavření školy

Vážení rodiče a žáci,

dle usnesení Ministerstva zdravotnictví č. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN se ode dne 11. března 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků ve školách a školských zařízení (domov mládeže) dle školského zákona. Na základě těchto skutečností zůstane naše škola a domov mládeže pro žáky do odvolání uzavřen. Výuka bude probíhat náhradní formou, proto prosím všechny žáky, aby sledovali veškeré komunikační kanály, tj. zejména školní email a bakaláře.

Ing. Petr Veselý
ředitel školy

Soutěž T-PROFI

Dne 19.2.2020 jsme se zúčastnili krajského kola odborné soutěže „T-PROFI“ – Talenty pro firmy, které pořádá Krajská hospodářská komora Liberec s cílem podpořit polytechnickou výuku, prověřit šikovnost účastníků, prověřit „konstruktérské“ dovednosti žáků a studentů, vyzkoušet si

Den otevřených dveří na Střední průmyslové škole

V sobotu 18. 1. 2020 se konal každoročně pořádaný den otevřených dveří na Střední průmyslové škole v České Lípě. Přišli se podívat rodiče a budoucí uchazeči o studium, absolventi z let minulých, příznivci průmyslovky i zájemci z řad veřejnosti.

Stránky