Uzavření školy

Vážení rodiče a žáci,

dle usnesení Ministerstva zdravotnictví č. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN se ode dne 11. března 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků ve školách a školských zařízení (domov mládeže) dle školského zákona. Na základě těchto skutečností zůstane naše škola a domov mládeže pro žáky do odvolání uzavřen. Výuka bude probíhat náhradní formou, proto prosím všechny žáky, aby sledovali veškeré komunikační kanály, tj. zejména školní email a bakaláře.

Ing. Petr Veselý
ředitel školy