Soutěž T-PROFI

Dne 19.2.2020 jsme se zúčastnili krajského kola odborné soutěže „T-PROFI“ – Talenty pro firmy, které pořádá Krajská hospodářská komora Liberec s cílem podpořit polytechnickou výuku, prověřit šikovnost účastníků, prověřit „konstruktérské“ dovednosti žáků a studentů, vyzkoušet si realizaci díla v týmu, zdůraznit význam kvality odborné přípravy a prověřit spolupráci zaměstnavatelů se středními i základními školami. 

Cílem soutěže bylo, aby celé družstvo v daném časovém limitu postavilo a zprovoznilo dle technologických postupů funkční „stroj“ z polyfunkční stavebnice Merkur. Soutěžily smíšené osmičlenné týmy: 3 žáci ZŠ (5. třída) + 3 studenti SŠ (2. ročník) + 1 zástupce firmy + 1 pedagogický pracovník. Za naší školu soutěžili Matyáš Halasník, Martin Moucha a Sam El Hassan, za firmu Schienenfahrzeuge s.r.o. Ing. David Svoboda a za pedagogy Ing. Marcela Zúdorová.

Zadání jsme se dozvěděli až před začátkem soutěže, obdrželi jsme technologické postupy a doba realizace byla tři hodiny velmi intenzivní práce. Vyzkoušeli jsme si manuální zručnost – podnikavost, technické myšlení a kreativitu. V daném časovém limitu se nám podařilo s adrenalinem v krvi sestrojit funkční stroj. Přestože jsme nevybojovali první pozice a skončili jsme na poslední příčce, byli jsme s výsledkem naší práce spokojeni a odjížděli jsme domů s pocitem dobře vykonané práce.

Za tým Marcela Zúdorová