PLATBY ZA DOMOV MLÁDEŽE

Vzhledem k nouzovému stavu a přerušení činnosti Domova mládeže s účinností od 1. 4. 2020 až do odvolání nebudou platby za ubytování vybírány. Prosím, překontrolujte své trvalé příkazy a případné přeplatky budou vráceny na konci školního roku.