Celostátně třetí – Elektrotechnická olympiáda FEL ČVUT 2019

V předchozím článku jsem zmínil, že jsme se letos poprvé jako škola zúčastnili 7. ročníku vědomostní soutěže pro technicky orientovanou mládež pořádanou fakultou elektrotechniky na ČVUT v Praze. A jak to dopadlo? Po finálovém klání 13.12.2019 jsme celostátně třetí, a to díky žákovi Janu Herčíkovi a jeho projektu robotického ramena vlastní konstrukce. Konkurence byla opravdu tvrdá a projekty ostatních soutěžících byly stejně kvalitní. Nakonec šestičlenná odborná komise FEL ČVUT na základě výsledků testů, úrovně projektů a prezentací vybrala žáka naší školy Jana Herčíka studenta třetího ročníku oboru Mechatronika mezi výherce. Žák získal šek ve výši 4.000,- Kč na nákup elektroniky a možnost přímého přijetí na vysokou školu ČVUT bez nutnosti skládat přijímací zkoušky. Dalším úspěšným žákem, který skončil na 4. místě je Petr Dušek s projektem výdejního automatu vlastní konstrukce. Jak je vidět naše škola připravuje mechatroniky tím správným způsobem a naši žáci jsou schopni obstát na velmi dobré úrovni i mezi opravdu silnou konkurencí.

Obou finalistům blahopřejeme a výherci ještě o trochu více.

Web finále soutěže: http://go2.fel.cvut.cz/finale/

Ing. Alexandr Fales